Consultare publică online

Perioada de consultare online: 26 octombrie - 9 noiembrie

Tema: Strategia privind digitalizarea educației din România

Grup țintă:

Ne dorim un dialog deschis cu toți factorii interesați:

- autorități publice centrale, județene și locale, instituții publice și private;

- organizații neguvernamentale;

- institute de cercetare;

- asociații ale elevilor și studenților, asociații ale părinților;

- sindicate și patronate;

- reprezentanți ai industriilor și companiilor;

- specialiști IT, profesori, manageri.

Domenii de consultare:

  1. Competențe digitale pentru elevi și studenți;

  2. Educația digitală pe întreg parcursul vieții;

  3. Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru educație digitală;

  4. Infrastructură și resurse tehnologice digitale;

  5. Conectivitate;

  6. Resurse educaționale deschise;

  7. Curriculum școlar pentru meserii emergente;

  8. Securitate cibernetică, protecția datelor, siguranța online și etica IT

  9. Alte teme subsecvente digitalizării educației.

Chestionar online:

Perioada de consultare online s-a desfășurat în perioada 26 octombrie - 9 noiembrie și au fost furnizate 574 de propuneri.