Grupuri de lucru

Procesul de elaborare a Strategiei privind Digitalizarea Educației din România 2021 - 2027 SMART-Edu aduce împreună autorități, societate civilă și mediul de afaceri. Se vor constitui grupuri de lucru mixte, cu reprezentanți din toate categoriile, structurate pe cele 8 domenii de consultare propuse de Ministerul Educației si Cercetării.

Invitam pe toti cei care pot contribui cu experienta sa ia parte la activitatile grupurilor de lucru, ale caror rezultate se vor concretiza in planuri operationale pentru perioada 2021 - 2027 si masuri de implementare sustenabila a acestora!

Perioada de inscriere : 16 - 23 noiembrie

Domenii de consultare:

  1. Competențe digitale pentru elevi și studenți;

  2. Educația digitală pe întreg parcursul vieții;

  3. Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru educație digitală;

  4. Infrastructură și resurse tehnologice digitale;

  5. Conectivitate;

  6. Resurse educaționale deschise;

  7. Curriculum școlar pentru meserii emergente;

  8. Securitate cibernetică, protecția datelor, siguranța online și etica IT